TEKNISK ISOLERING INOM
BYGG OCH INDUSTRI

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler och används idag både inom industrin och i byggnader. Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:

•   Minska värme- och kylförluster
•   Förhindra kondensbildning
•   Begränsa brandspridning
•   Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
•   Minska miljöpåverkan

Med vår tekniska isolering minskar ni klimatpåverkan, får lägre kostnader för energianvändning och brandsäkrar era fastigheter. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN INOM BYGGBRANSCHEN:

•   VS
•   Ventilation & Kyla
•   Brandtätningar
•   Rörmärkning

Efter: isolerat med blå ultima
Ultima

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN INOM INDUSTRIN

•   Isolering av cisterner
  Rör
  Pannor
  Filter
•   Economisers
  Indunstare